Dzisiaj: Niedziela, 31 lipca 2016r. imieniny: Ignacego, Lodomiry, Romana

Strona Główna

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016 W NOWYM SĄCZU -TYDZIEŃ MISYJNY 20-25.07.2016r.
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU.
 
21.07.2016r.
Od godziny 18:00 – w związku z przemarszem pielgrzymów ze Stadionu Sandecja w kierunkuBazyliki zostaną czasowo wyłączone z ruchu następujące ulice:ul. Kilińskiego – Rondo pod Szpitalem – ul. Młyńska – ul. Długosza – ul. Kościuszki –oraz ul. Jagiellońska i Rynek na czas dojścia do Bazyliki
23.07.2016 r.
od godziny 12:00 w związku z przemarszem pielgrzymów z Sądeckiego Rynku w kierunku StaregoSącza zostaną zamknięte na czas przejścia następujące ulice: Jagiellońska, Kunegundy, Węgierska.
Dodatkowo zamknięta dla ruchu będzie ul. Węgierska w godzinach od 13:00 - 21:00 na odcinkuod ul. Piramowicza do Ronda w Starym Sączu.
Ulica Węgierską będą kursowały jedynie autobusy komunikacji zbiorowej – linia dowożącapasażerów na trasie – Rafa – Rondo w Starym Sączu.
Główny objazd dla ruchu kołowego od strony Grybowa, będzie prowadzony ulicami:Lwowska – Nowochruślicka – Pieczkowskiego – Witosa - Obwodnica Północna –ul. Marcinkowicka – DK28 do ronda z obwodnicą zachodnią - obwodnica Zachodnia NowegoSącza w kierunku Starego Sącza
Główny objazd dla ruchu kołowego od strony Krynicy, będzie prowadzony ulicami:ul. Nawojowska – Al. Piłsudskiego – Prażmowskiego - Nowochruślicka – Pieczkowskiego –Witosa - Obwodnica Północna – ul. Marcinkowicka – DK28 do ronda z obwodnicą zachodnią -obwodnica Zachodnia Nowego Sącza w kierunku Starego Sącza
24.07.2016 r.
w godzinach 17:00-20:00 w związku z organizowanym koncertem na płycie Sądeckiego Rynkunastąpi wyłączenie z ruchu Sadeckiego Rynku oraz ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Matejkido Rynku.
Będzie możliwy przejazd samochodów na linii ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Dunajewskiego.