Dzisiaj: Piątek, 20 października 2017r. imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Umowa na dofinansowanie budowy Mostu Heleńskiego już podpisana!!!

W dniu 3 marca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek z udziałem Wiceministra Rozwoju Witolda Słowika, Wiceministra Finansów Wiesława Janczyka oraz Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gawrona podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28”.

mmm 

Źródło: www.nowysacz.pl

Wartość projektu: 90 813 990,00 PLN

Wysokość dofinansowania UE 85%: 77 191 891,50 PLN

Źródło: www.nowysacz.pl

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 75 i 28 oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości środowiska na terenie miasta Nowego Sącza.

Źródło: www.nowysacz.pl

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

  • - rozbiórka istniejącego obiektu mostowego na rzece Dunajec oraz budowa nowego mostu w śladzie istniejącego,
  • - rozbudowa drogi krajowej nr 28 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
  • - rozbudowa istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku - Legionów-Tarnowska oraz ulic Krakowska - Dunajcowa–Starowiejska.

 

Dodano: 6 marzec 2017